edesviz

Édesvíz

A víz – erőforrás

A víz elengedhetetlen az emberiség túléléséhez, ezért a 21. század egyik központi jelentőségű kihívása, hogy elegendő tiszta vizet biztosítson a világ gyarapodó népessége számára. A tiszta vízhez való hozzáférést 2010-ben emberi jogként határozta meg az ENSZ: vízbevitel vagy higiénés célból minden embernek joga van a tiszta vízhez. Az édesvíz elengedhetetlen az ipari és mezőgazdasági termékek előállításához is.

A világszerte felhasznált vízkészletek hetven százaléka a mezőgazdaság által kerül felhasználásra, többségét öntözésre és élelmiszer-előállításra használják. Húsz százalékát az ipar, tíz százalékát pedig a háztartások használják. A nagymértékű vízfogyasztása által az ipar és a mezőgazdaság gyártási-termelői folyamatai a vízszennyezéshez is hozzájárulnak.

edesviz

A tudatosabb vízhasználatért

A Lidl számára a víz nem a jövő problémája, hanem a jelen kulcsfontosságú témája. Bevételeink nagyrésze mezőgazdasági termékekből származik. Mivel a mezőgazdaság különösen nagymennyiségű vizet használ, részt kell vennünk a felhasználás okozta negatív hatások mérséklésében. Ezért nagyon fontos számunkra a víz felelősségteljes kezelése, az víz, mint erőforrás hatékonyabb felhasználása. 

A víz erőforrásként való hatékony felhasználását tekintve a felelősségvállalás nagyon fontos számunkra. Ezt saját vízfogyasztásunk csökkentésével, de mindenekelőtt a teljes értékláncot érintő vízfelhasználás, az úgynevezett vízlábnyom figyelembevételével érhetjük el. Például egy csésze kávé (125 ml) vízlábnyoma 132 liter, amelynek nagy részét a kávéüzemek által használt vízmennyiség teszi ki. A nagy vízlábnyom az esős vidékéken kevésbé problémás, mint a száraz területeken. Tehát pusztán a vízlábnyom figyelembevétele nem elegendő.

A területi kihívások figyelembevétele mellett a Lidl számára központi kérdés a teljes értékláncot érintő vízfelhasználás tekintetbe vétele. Ehhez vízkockázat elemzéseket készítünk, melyeket beszállítóinkkal közösen fel tudjuk használni arra, hogy fenntarthatóbb módon alakítsuk át a vízfelhasználásunkat.

A Lidl elkötelezettsége a fenntartható víz mellett

A Lidl aktívan dolgozik azon, hogy változásokat indítson el a vízgazdálkodás területén. Az egyik ilyen intézkedése, hogy bővítse a tanúsított termékek arányát a kínálatában, amelyek összefüggésben vannak a víz tematikával. Ezért támogatjuk a felismerhető termékjelölő kezdeményezéseket és egyidejűleg biztosítjuk a fenntartható gyártási gyakorlatok minimum előírásait. Például a Lidl tagja az Alliance for Water Stewardship-nek (AWS), amelynek célja a társadalmilag tisztességes, ökológiailag fenntartható és gazdaságilag előnyös vízhelhasználás. Pontosabban az AWS az első globális, nemzetközi szabvány, amely független, ellenőrizhető keretek között méri társadalmi, környezeti és gazdasági szempontok alapján a vízhasználatot. Ezenfelül szeretnénk szorosabban együttműködni olyan tanúsításokkal, amelyek kifejezetten a vízre fókuszálnak, ilyen például a Global GAP Spring.

A Lidl 2014-ben a Greenpeace Detox, méregtelenítő elkötelezettségéhez csatlakozva vállalta, hogy a Greenpeace által potenciálisan káros anyagnak minősített 11 vegyi anyag használatát és kibocsátását 2020-ig nagymértékben kivonja a saját márkás textil és cipő termékeinek gyártásából. A Detox kötelezettségvállalás szerint a gyáraink szennyvizeit és szennyvíziszapjait évente legalább egyszer tesztelik a szennyező anyagokra annak biztosítása érdekében, hogy a kémiai specifikációk megvalósulnak.

A Lidl egyéb tervei a vízgazdálkodás területén

A már megtett intézkedések mellett egy olyan vízpolitikát bemutató dokumentumot is kiadtunk, ami a növekvő vízfogyasztás és vízszennyezés globális kihívásaira vonatkozó cselekvési keretünket mutatja be. A vízpolitikával nemcsak átlátható tájékoztatást szeretnénk adni a területen megtett intézkedéseinkről, hanem további célokat és intézkedéseket is levezethetünk, melyekkel a Lidlnél sikeresen hozzájárulunk a globális vízprobléma megoldásához. Tudjon meg többet vízpolitikánkról.

 

Új célt tűzött ki a Lidl az édesvíz felelős felhasználása érdekében

erőforrások megőrzése

A Lidl elkötelezett a fenntartható vízgazdálkodás mellett a mezőgazdaságban: 2026 februárjáig az áruházlánc kilenc, magas kockázati besorolású országból, köztük Spanyolországból, Egyiptomból, Görögországból és Olaszországból származó zöldség- és gyümölcskínálatának 100%-át elismert vízügyi előírásoknak megfelelően tanúsíttatja. Az erőforrások megőrzése egyike annak a hat kiemelt témakörnek, amelyeket a Lidl nemzetközi CSR stratégiája részeként támogat.

A közelmúlt pusztító aszályai és áradásai ismét megmutatták, hogy mennyire fontos, hogy a vizet értékes erőforrásként használjuk. Az élelmiszeripar különösen fontos ebből a szempontból, mert a mezőgazdaság felelős a globális vízfogyasztás 70%-áért. A Lidl ezért az ellátási láncában szereplő partnereivel együtt elkötelezett a felelős vízhasználat iránt. A Lidl célja, hogy 2026 februárjáig a magas kockázati besorolású országok zöldség- és gyümölcstermelőinek 100%-a rendelkezzen az elismert vízügyi szabványok szerinti tanúsítvánnyal. A WWF Vízkockázati Kalkulátorának segítségével a diszkontlánc 9 vízügyi szempontból kockázatos országra fókuszál: Spanyolországra, Olaszországra, Görögországra, Portugáliára, Egyiptomra, Marokkóra, Izraelre, Chilére és Dél-Afrikára.

Új mérce az édesvíz felelős felhasználásában

Vízstratégiája mellett mind a 31 ország, ahol üzletekkel képviselteti magát az áruházlánc, általa új mércét is fel kíván állítani a fenntartható vízgazdálkodás terén az iparágban. A vízigényes élelmiszerek beszerzőiként kiemelt felelőssége van a diszkontláncnak, melyben úttörő szerepet is vállal. A Lidl hisz abban, hogy a zöldség- és gyümölcságazatban tett erőfeszítései értékes hozzájárulást jelenthetnek a vízkészletek hosszú távú védelméhez világszerte. 

A konkrét megvalósításban a Lidl támogatja az elismert tanúsítási kezdeményezéseket, és egyúttal minimumkövetelményeket határoz meg a fenntartható termelési gyakorlatokhoz a felelős vízhasználat tekintetében. A Lidl a Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) által kidolgozott Basket of Water Standards előírásait követi. Ide tartozik többek között a GlobalG.A.P. SPRING („Fenntartható öntözési és talajvízhasználati program”) szabvány – amely kritériumrendszert tartalmaz a gazdaságok fenntartható vízgazdálkodásának értékeléséhez. Ezen túlmenően, a több érdekelt felet tömörítő Alliance for Water Stewardship kezdeményezés tagjaként a Lidl közös projekteket támogat a magas vízkockázatú területeken.

Elkötelezettség a fenntarthatóbb zöldség-gyümölcs kínálat mellett

átfogó
megbízható
ambiciózus
elkötelezett
save_water

Minden csepp számít – egyszerű vizet megtakarítani

Az ellátási láncon belüli vízgazdálkodás optimalizálása mellett „Save water” jelölésünkkel szeretnénk érzékenyíteni vásárlóinkat is a tudatosabb vízhasználatot tekintve. A logó például olyan kiválasztott termékek csomagolásának hátoldalán lesz megtalálható, amelyek használatához vízre van szükség. A vásárlók ezáltal már a vásárláskor gondolkodhatnak saját vízfelhasználásukon, illetve akkor is, amikor már használják a termékeket.  Ez összhangban áll azzal a mottóval, hogy mindenki tehet valamit a vízfogyasztása csökkentéséért és ezáltal hozzájárulhat a vízkészleteink megőrzéséhez.

Mindazok számára, akik az otthoni víztakarékosság témájával szeretnének foglalkozni, az alábbiakban összefoglaltunk néhány egyszerű tippet a víz tudatos használatával kapcsolatban.

tippek