Adatkezelési tájékoztató a www.vallalat.lidl.hu

Kedves Látogató!

Köszönjük érdeklődését a Lidl, mint adatkezelő által üzemeltetett www.vallalat.lidl.hu weboldal iránt.

Ez az adatvédelmi tájékoztató minden információt tartalmaz arról, hogy személyes adataidat a honlapjaink látogatása, használata során a Lidl hogyan használja, gyűjti, tárolja, együttesen kezeli. A személyes adatok olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ön személyére vonatkoznak, illetve az Ön személyéhez rendelhetők. Az adatvédelem és így a Lidl adatkezelési tájékoztatójának a törvényi alapját elsősorban az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) képezi.

I. Áttekintés
Honlapunk lehívása, honlap használat

Az adatkezelés célja, jogalapja

A honlapunk lehívásával böngészőjén keresztül automatikusan a következő adatok kerülnek rögzítésre szervereinken
•    a felhasználó internetkapcsolattal rendelkező eszközének/berendezésének IP-címe
•    a használat napja és időpontja
•    a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je
•    az a honlap/applikáció, amelyről a honlapunkra érkezett (referrer URL)
•    az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolattal rendelkező számítógépének operációs rendszere és internetszolgáltatójának neve
•    hozzáférés-szolgálatók nevei

a következő célokból:

•    zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a Lidl és a felhasználó között
•    honlapjaink/applikációnk kényelmes használatának biztosítása
•    a rendszerbiztonság és - stabilitás biztosítása

Az IP-cím kezelésének a jogalapja a GDPR 6. cikkének 1) bekezdésének f) pontja. Az adatkezelés iránti jogos érdekünk a fentebb felsorolt célokból származik. Abban az esetben, ha a megjelenítése az adatoknak egy szerződés előkészítéséhez szükséges, úgy a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja less.

Címzettek/címzettek kategóriái:
A fentebb írt adatkezelések során az Ön adatait megbízásunkból más adatfeldolgozók is – jellemzően az IT- üzemeltetés területéről - feldolgozzák. Az adatfeldolgozóinkat minden esetben körültekintően választjuk ki, auditáljuk és az együttműködést a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói szerződéssel szabályozzuk.  

Tárolási időtartam/a tárolási időtartam meghatározásának feltételei:
A protokolladatok 7 napig kerülnek megőrzésre, majd automatikusan törlődnek.
pl.: IP-cím) 7 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek.

Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja/ jogalapja:

A kapcsolatfelvételi nyomtatvány kitöltése vagy a Lidl-lel történő bármilyen más úton/módon történő kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait a kérése/megkeresése feldolgozása céljából és az ehhez szükséges ideig kezeljük. Oldalunkon található „Kapcsolatok” menüpont alatt azzal az osztállyal tudja közvetlenül felvenni a kapcsolatot, akit a megkeresése a leginkább érint. Ezek a weboldalak adott esetben a Lidl Vállakozáscsoport más tagjai által kerülnek üzemeltetésre. A következő pontokban felsoroljuk weboldalaink adatkezelés tájékoztatóját:
•    https://www.lidl.hu/adatkezelesi-tajekoztato
•    https://jobs.lidl.hu/kapcsolat/adatvedelem#cookie
•    https://www.ingatlanok.lidl.hu/Adatvedelem
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.  Közös, egyidejű jogos érdekünk az Ön kérésének vagy visszajelzésének azonnali feldolgozása, megválaszolása, probléma megoldása.  

Címzettek / címzettek kategóriái:

Az adatkezelés keretében adott esetben erre szakosodott szolgáltatókat alkalmazunk minden esetben a megkeresésével összhangban álló területekről. Ezek a szolgáltatók nevünkben adatfeldolgozóként végzik az adatkezelést. Körültekintő kiválasztásukra és a velük való szerződéskötésre a GDPR 28. cikkének előírásaival összhangban kerül sor. Az ügyfélszolgálatunk adatkezeléséről bővebben az alábbi linken olvashat: https://www.lidl.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato/uegyfelszolgalat-adatkezelesi-tajekoztatoja.
Egyebekben megkeresését a Lidl vállalkozáscsoport többi tagja számára is továbbíthatjuk, amennyiben ez a megoldás érdekében szükséges.

Tárolási időtartam/a tárolási időtartam meghatározásának feltételei:

Adatait, melyeket a kapcsolatfelvételi nyomtatvány kitöltésével adott meg számunkra és/vagy e-mailben érkezett általánosságban 90 napig tároljuk, ezt követően töröljük vagy anonimizáljuk. A tapasztalat azt mutatja, hogy 90 nap elteltét követően válaszainkra visszajelzés már nem érkezik. Érintetti jogainak érvényesítésén belül a tárolási időkről a fentebb felsorolt adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kaphat bővebb információt.

Sütik és egyéb hasonló technológiák felhasználói adatok adatkezelésére történő alkalmazása

Az adatkezelés célja/jogalapja:
A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. felelős a sütik alkalmazásával összefüggő adatkezelésért a www.vallalat.lild.hu weboldal esetében.

A sütik olyan kis adatállományok/adatcsomagok, amelyek weboldalunk látogatása közben kerülnek tárolásra az Ön berendezésén (laptopján, tabletjén, okostelefonján stb.). A sütik az Ön berendezésén nem okoznak kárt, azok nem tartalmaznak vírusokat, trójait vagy egyéb káros szoftvereket. A sütiben tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek. Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy a sütik révén közvetlenül azonosíthatjuk Önt.

A sütik alkalmazása – a süti kategóriájától függően - az alábbi célokra szolgál:
•    Alapműködéshez szükséges sütik: Ezek olyan sütik és hasonló módszerek, amelyek nélkül szolgáltatásainkat nem tudja használni.
•    Statisztikai sütik: Ezek a technikák lehetővé teszik számunkra szolgáltatásaink használatával kapcsolatos, azok megfelelő alakítását szolgáló anonim statisztikák készítését. Segítségükkel meghatározhatjuk például, milyen módon tudjuk weboldalainkat még inkább a felhasználók szokásaihoz igazítani.
•    Kényelmi sütik: a kényelmi sütik segítségével lehetőségünk az Ön tényleges vagy feltételezett preferenciájának figyelembevételére a kényelme honlaphasználatunk érdekében. Példának okáért, ha honlap beállításai során az adott honlapot az Önnek megfelelő nyelven tudjuk megjeleníteni.
•    Marketing sütik: Felhasználói viselkedése egyéb weboldalakon, böngészőkön és végeszközökön keresztül is nyomon követhető a felhasználó azonosítója révén.

A sütik és egyéb hasonló technológiák listáját, a feldolgozás céljait, a tárolási időtartamot és az esetleges harmadik szolgáltatók listáját https://vallalat.lidl.hu/suti-szabalyzat találja.

Sütik és egyéb hasonló technológiák felhasználói adatok adatkezelése során annak céljától függően a személyes adatok alábbi kategóriáinak adatkezelésére kerül sor:

„Alapműködéshez szükséges“ sütik:

•    A válaszidők optimalizálása a weboldal forgalmának több szerverre történő elosztásával;
•    Felhasználói adatok rögzítése az aloldalakra történő átváltás esetén (pl.: cookie-khoz való hozzájárulás mentése);

Kényelmi stütik:
•    interakciók mentése a felhasználó és Bings Maps között, a térkép-funkciók optimalizálása érdekében;
•    A felhasználói felület testreszabott beállításai (aktív nyelvválasztás).

„Statisztikai“:
•    álnevesített felhasználói profilok a weboldalaink használatával kapcsolatos információkkal. Ezek elsősorban az alábbiak:
    o    böngésző típusa, verziószáma,
    o    alkalmazott operációs rendszer,
    o    referrer URL (az előzőleg meglátogatott oldal),
    o    a kapcsolódó számítógép hosztneve (IP-címe)
    o    szerverhez való csatlakozás időpontja,
    o    egyedi felhasználói azonosító és
    o    előzmények a honlapon (böngészési szokások).
•    Az IP-cím ennek során rendszeresen anonimizálásra kerül, így a személyére való következtetés alapvetően kizárt.

„Marketing”:

•    Pszeudonimizált felhasználói profilok webhelyünk használatával kapcsolatos információkkal, ide tartoznak különösen:
o    IP-cím,
o    egyedi felhasználói azonosító,
o    potenciális érdeklődés,
o    a weboldalon elindított események (szörfözés).

•    Az IP-cím rendszeresen anonimizálva lesz, így alapvetően nem lehetséges az Ön személyének azonosítása.   

A statisztikai, marketing és kényelmi sütik használatának jogalapja az Ön, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti beleegyezése, a működéshez szükséges sütik használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdek. Jogos érdekünk honlapunk zökkenőmentes működésének biztosítása.
Hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja / módosíthatja, ami nem érinti a visszavonásig a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ehhez és válasza ki a megfelelő opciót.

Címzettek / címzettek kategóriái:

A felhasználói adatok sütikkel és hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelések keretében adott esetben erre szakosodott szolgáltatókat alkalmazunk.
Ezek a szolgáltatók nevünkben adatfeldolgozóként végzik az adatkezelést. Körültekintő kiválasztásukra és a velük való szerződéskötésre a GDPR 28. cikkének előírásaival összhangban kerül sor. A cookie tájékoztatóban szolgáltatóként szerepeltetett, a jelen pont elején (közös) adatkezelőként meg nem nevezett valamennyi vállalat adatfeldolgozóként végez számunkra adatkezelést.
A Google LLC-vel való együttműködés keretében az adatok statisztikai célú adatkezelésére a Google USA-ban található szerverein kerül sor.

Tárolás időtartama / a tárolás időtartama meghatározásának kritériumai:

A sütikkel kapcsolatos adatok tárolásának időtartamára vonatkozó előírásokat a cookie táblázat / Süti szabályzat tartalmazza. Amennyiben a táblázatban a „persistent” kifejezés áll, az azt jelenti, hogy az adott süti egészen kerül tárolásra amíg a vonatkozó hozzájárulást vissza nem vonják.

Címzettek az EU-n kívül

Ha adatokat továbbítunk egy harmadik országbeli (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) székhelyű címzettnek, akkor ezt megtudhatja a címzettekre / címzettek kategóriáira vonatkozó információkból az adott adatkezelés leírásánál. Az Európai Bizottság igazolja, hogy egyes harmadik országok úgynevezett megfelelőségi határozattal rendelkeznek az Európai Gazdasági Térség szintjéhez hasonló adatvédelmi előírásokkal. Ezen országok listája megtalálható a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=HU címen. Ha egy országban nincs összehasonlítható adatvédelmi szint/szabvány, akkor biztosítjuk, hogy az adatvédelmet más intézkedések megfelelően garantálják. Ez lehetséges pl. a kötelező vállalati szabályokkal (BCR), az Európai Bizottság általános szerződéses záradékaival, tanúsítványokkal vagy elismert magatartási kódexekkel. Kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, ha további információt szeretne erről.

Érintetti jogok

A megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén Önt az alábbi további jogok illetik meg:
•    az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog a GDPR 15. cikke alapján
•    a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján
•    az általunk tárolt adatok törléséhez való a GDPR 17. cikke alapján
•    az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
•    az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján
•    a tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.

Tájékoztatáshoz (Hozzáféréshez) való jog a GRPD 15. cikke alapján
Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

•    a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai
•    az érintett személyes adatok kategóriái
•    azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
•    az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
•    az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
•    felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga
•    az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
•    automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

•    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
•    Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
•    Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték
•    személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
•    a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

•    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
•    az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
•    az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
•    Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.

 
Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:
•    az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
•    az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján
A GDPR  21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

Ön a fentieken túl jogosult az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál való panasz nyújtásra illetve bírósághoz is fordulhat.

További kérdések

Adatai kezelésével kapcsolatos további kérdések esetén a Lidl adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.


Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
Adatvédelmi tisztviselő
Rádl árok 6.
1037 Budapest
adatvedelem@lidl.hu
Verzió: 05.11.2020