Lidl klímastratégia

Lidl klímastratégia

A Lidl elköteleződése a klímavédelem mellett

Az éghajlatváltozás veszélyt jelent életünkre és üzleti tevékenységinkre egyaránt, és cselekvést igényel a társadalom minden szintjén. A Lidl ezért elkötelezte magát a fokozott klímavédelemre irányuló számos intézkedés mellett és kidolgozott egy Lidl-szintű klímastratégiát, amely konkrét célokat tűz ki 2030-ig.

A Lidl klímastratégiája röviden

Lidl klímastratégia

Klímastratégiánk három szakaszból áll

1.    Elemezzük karbonlábnyomunkat. A karbonlábnyomunk létrehozásával rögzítjük a teljes értékláncunk mentén keletkezett összes üvegházhatású gázkibocsátást.  

2.    Ambíciózus célokat határozunk meg, amelyek összhangban vannak a Science Based Targets (SBTi) 1,5 fokos célkitűzésével.

3.    Intézkedéseket teszünk a működésünkben és az ellátási láncainkban előforduló kibocsátások kezelésére, a következő megközelítést követve: a kibocsátások elkerülése, csökkentése és ellentételezése.

Klímacéljaink alapja

Lidl klímacélok

A Science Based Targets (Tudományos Alapú Célok) képzik az éghajlati céljaink alapját

A Science Based Tartgets kezdeményezéshez való csalatkozásról szóló nyilatkozattal a Lidl 2020 augusztusa óta a Schwarz Csoport részeként elkötelezte magát amellett, hogy ambíciózus célokat és intézkedéseket határoz meg a CO2-kibocsátás folyamatos elkerülése, csökkentése vagy ellentételezése érdekében a működése során és az ellátási láncban.

Ezáltal mérhető módon kívánunk hozzájárulni a Párizsi Klímaegyezményben foglalt cél eléréséhez, ahhoz, hogy a globális felmelegedés mértékét 1,5 C fok alatt tartsuk.

A Schwarz Csoport klímacéljait 2021 szeptemberében a SBTi validálta és hivatalosan is jóváhagyta.

Klímacéljaink

Lidl klímacél

Kibocsátáscsökkentés

A Lidl célja, hogy minden országot figyelembe véve, a működéséből származó kibocsátásokat 2030-ig 80%-kal csökkentse a 2019-es szinthez képest és az egyik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi szereplőként, a Schwarz Csoport égisze alatt, közösen, mérhető módon járuljon hozzá a klímavédelemhez. Az Schwarz Csoport ugyanebben az időszakban 2019-es szinthez képest 55%-kal fogja csökkenteni működéséből eredő üvegházhatású gázkibocsátásait.

Lidl klímacélok

Zöldáram

A Lidl Magyarország célja, hogy 2022-ben elérje a *karbonsemlegességet, melynek érdekében többek között teljes üzlethálózata, logisztikai központjai és irodaháza számára 2022. január 1-jétől 100%-ban megújuló energiaforrásból származó áramot vásárol.**

*Karbonsemleges a működési kibocsátások tekintetében (Scope 1 & 2) tanúsított ellentételezési projekteken keresztül. **Kivételt képeznek azon beszerzési megállapodások, melyekre a Schwarz Csoport nincs ráhatással, mint például a bérelt ingatlanok esetén a kötelező villamosenergia-beszerzési záradékkal kötött szerződések.

 

Klímastratégia Lidl

Kibocsátáscsökkentés az ellátási láncban

A Lidl karbonlábnyomának legnagyobb része a termékei előállításához köthető, azaz a gyártás során és az ellátási lánc azt megelőző szakaszaiban keletkezik. Éppen ezért az áruházlánc ösztönözni szeretné beszállítóit, hogy ők maguk is csökkentsék kibocsátásaikat. Azon beszállítói számára, akik a termékekkel kapcsolatos kibocsátások (Scope 3) 75%-áért felelősek, előírja, ugyanakkor megfelelő intézkedésekkel támogatja is őket abban, hogy 2026-ig meghatározzák saját klímacéljaikat az SBTi kritériumainak megfelelően.

Karbonsemlegesség

A Lidl Magyarország tapasztalt partnerekkel dolgozik az üvegházhatást okozó gázok kompenzálásán. A kompenzációs projekteket magas minőségi követelményeknek megfelelően választják ki. A Lidl Magyarország ezáltal ellensúlyozza a működési kibocsátását és teszi üzleti tevékenységét karbonsemlegessé*. Ezzel párhuzamosan azon is dolgozunk, hogy lehetőség szerint elkerüljük a CO2 kibocsátásunkat vagy csökkentsük, ha elkerülhetetlen. Ezekkel a konkrét intézkedésekkel szeretnénk a klímacéljainkat elérni és hozzájárulni a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, elkerüléséhez vagy kompenzációjához a teljes ellátási láncunkban és működésünkben.

* Karbonsemleges a működési kibocsátások tekintetében (Scope 1 & 2) ellentételezési projekteken keresztül.

Logisztikai központjainkban és üzleteinkben megvalósított intézkedéseink

Lidl klímacélok

Energiahatékonyság

- Energiatakarékos világítást használunk a boltokban és 100%-ban zöldáramot vásárolunk minden üzletünk,  logisztikai központjaink és irodaházunk számára Magyarországon 2022. január 1-jétől.
- Bővítjük napelemmel rendelkező boltjaink számát, hogy tiszta és fenntartható energiával lássák el telephelyeinket.
- Üzleteinket ISO50001 szerint tanúsíttatjuk.

Lidl klímacélok

Erőforrások megőrzése

Törekszünk a természeti erőforrások takarékosabb használatára:

- több természetes hűtőközeg használatával a boltjainkban,
- az élelmiszerfeleslegünk csökkentése révén,
- a REset Plastic stratégiánk részeként az újrahasznosított anyagok arányának folyamatos növelése által a termékeink csomagolásában.

Lidl klímacélok

Fenntarthatóbb logisztika

Töreksznk rá, hogy folyamatosan javítsuk logisztikai tevékenységünk karbonlábnyomát:
- a teherautók kihasználtságának folyamatos optimalizálásával;
- alacsonyabb kibocsátású teherszállító járművek flottájának bővítésével.

Lidl klímacélok

Fenntarthatóbb termékkínálat

Termékkínálatunkat és ellátási láncunkat érintő intézkedések:

Csökkenteni szeretnénk a kibocsátásainkat az ellátási lánc gyártási és az azt megelőző szakaszaiban:
-    beszállítói megállapodások kötése az SBTi-vel összhangban álló célokra vonatkozóan
-    elősegítjük a fenntarthatóbb termékkínálatunk bővítését, termékösszetevőink újragondolását.