Vállalati alapelvek

Vállalati alapelvek

Vállalati alapelvek

Nemzetközi vállalatként tudatában vagyunk a nyilvánosság felé mutatott képünk fontosságának. Tiszteljük a kultúrák sokféleségét: elismerjük az értékekben és a tradíciókban rejlő különbözőségeket. Vállalati és viselkedési alapelveinket szem előtt tartva végezzük a munkánkat.

 • A vevők elégedettsége formálja tetteinket.
 • Az átgondolt ár-érték arány biztosítja piaci helyzetünket.
 • Expanzióval és boltjaink folyamatos fejlesztésével tovább növekszünk.
 • Üzlethálózattal rendelkező vállalatként egységes rendszerben dolgozunk.
 • Gyors döntések és egyszerű munkafolyamatok garantálják a sikerünket.
 • Tartjuk magunkat az érvényes jogszabályokhoz és a belső irányelveinkhez.
 • Napi munkánk során gazdasági, társadalmi és ökológiai felelősséget vállalunk.
 • A korrekt viselkedés mindenkivel szemben elvárt.
 • Megbecsüljük és támogatjuk egymást.
 • A kölcsönös bizalom légkörében betartjuk a megállapodásokat.
 • Dicséret, elismerés és a kritika képessége határozza meg a vállalat légkörét a mindennapi munkában.
 • Körülvesszük magunkat „erős” munkatársakkal és minden területen biztosítjuk a helyettesítést.

A vezetési kultúra irányelve

 • Célunk egy olyan vállalati környezet létrehozása, amely tettekre és teljesítményre ösztönöz, elégedettséget és örömet nyújt a mindennapi munka során.
 • Segítjük munkatársainkat, hogy felelősséggel és sikerrel végezhessék munkájukat, támogatjuk fejlődésüket.
 • Tudatában vagyunk, hogy példamutatásunkkal mindannyian hozzájárulunk vezetési irány- és alapelveink gyakorlatban történő érvényre juttatásához. 

Vezetési alapelvek

 • A célokat munkatársainkkal közösen tűzzük ki, egyértelmű feladatokat határozunk meg és mozgásteret megengedő felelősségi területeket alakítunk ki.
 • Bízunk munkatársainkban, hogy feladataikat a lehető legmegfelelőbb módon végzik el, ötletekkel és javaslatokkal segítik vállalatunk előrehaladását.
 • Beszélünk egymással, támogatjuk a közvetlen, őszinte és időszerű kommunikációt.
 • Tisztességesen és tisztelettudóan bánunk egymással.
 • Ígéreteinket és megállapodásainkat betartjuk, munkatársaink szavahihető partnerei vagyunk.
 • Munkatársainknak rendszeresen visszajelzést adunk teljesítményükről és magatartásukról. Ennek során a végzett munka építő jellegű kritikájával és pozitív elismerésével támogatjuk és motiváljuk őket.
 • Tárgyilagosan és méltányosan ellenőrzünk. Munkatársainkkal közösen kihasználjuk a felismert fejlődési lehetőségeket.
 • Krízisek és konfliktushelyzetek esetén is megbízhatóan, őszintén, szavahihetően és lojálisan járunk el.
 • Nyitottak vagyunk az állandóan változó kihívásokra és feltételekre, hogy ezáltal is támogassuk cégünk továbbfejlődését, előrelépését.
 • Vállalatunk számára a Vásárló a legfontosabb. Ő áll tevékenységünk középpontjában, igényeinek, kívánságainak rendeljük alá üzleti folyamatainkat.
 • Termékeinkből mindenkor a teljes kínálatot bocsátjuk vásárlóink rendelkezésére.
 • Vásárlóinkkal szemben barátságosan, tisztelettudóan és tisztességesen járunk el.
 • Vásárlóink megelégedettségére gyorsan teljesítjük kéréseiket, kívánságaikat, illetve megoldjuk problémáikat, reklamációikat.
 • A vásárló részére mindenkor a minőséget és a frissességet nyújtjuk a legjobb áron.
 • A vásárlót mindig tiszta és rendezett üzlettel várjuk.
 • A vásárló számára gyors és kényelmes bevásárlást teszünk lehetővé.
 • Úgy viselkedünk, hogy vonzó munkaadóként ismerjenek és értékeljenek bennünket.
 • A megüresedett pozíciókat elsődlegesen saját munkatársainkkal töltjük be, s támogatjuk az egyes területek, osztályok közötti munkakörváltásokat is.
 • Az egyes pozíciók betöltéséről professzionális kiválasztási eljárással döntünk.
 • A felvételről mindenkor a 4 szem elvének megfelelően döntünk, a közvetlen felettes részvételével.
 • Az új munkatársakat első munkanapjukon a kellő figyelemmel és megfelelően előkészülve fogadjuk.
 • Minden munkatársunkat munka- és felelősségi körének megfelelően, szakszerűen tanítjuk be.
 • A betanulás eredményességét a rendszeres visszajelző-megbeszéléseken keresztül állapítjuk meg.
 • Munkatársaink számára a munka, a család és a szabadidő összeegyeztethetőségét messzemenően lehetővé tévő munkaidőt és munkafeltételeket alakítunk ki.
 • Munkatársaink teljesítményét és elkötelezettségét a pozíciónak és a munkaerő-piaci helyzetnek megfelelően javadalmazzuk.
 • Minden munkatársunkkal rendszeres értékelő megbeszéléseket tartunk a vállalatnál nyújtott teljesítményükről, magatartásukról és előmeneteli lehetőségeikről.
 • Támogatjuk és ösztönözzük munkatársaink szakmai és személyes fejlődését.
 • Munkatársainktól egyetértésben, korrekten és tisztelettel válunk el
 • Üzleti partnereinkkel szemben versenyorientáltnak és korrektnek mutatkozunk.
 • A félreértések és tisztázatlanságok elkerülése végett üzleti partnereinkkel egyértelmű kereteket határozunk meg.
 • Az ígéreteket és a megállapodásokat szavahihető partnerhez méltóan betartjuk, és ugyanezt várjuk el üzleti partnereinktől is. Tiszteletben tartjuk, hogy az adott szó kötelez.
 • Ellenőrizzük a megállapodott keretek betartását.
 • Ár-, teljesítmény- és versenyorientáltan tárgyalunk, és alapvetően nyitottak vagyunk új üzleti partnerek irányában.
 • Üzletfeleinkkel korrekten és partnerként bánunk, nem lépünk fel velük szemben sem elbizakodottan, sem arrogánsan.
 • Építő jelleggel, tárgyilagosan és a megfelelő keretek között kommunikálunk.
 • Üzleti partnereinkkel szemben támogatjuk és el is várjuk a beszerzett áruk és szolgáltatások jobbítását és optimalizálását szolgáló kreativitást.
 • Nyitottak vagyunk az építő jellegű ötletek iránt, és tárgyilagosan vizsgáljuk azok vállalatunkkal kapcsolatos fejlesztési és jobbítási potenciálját.
 • Üzleti partnereinktől alapvetően sem ajándékot, sem egyéb juttatást nem fogadunk el.