Fogyasztói szabályzat

Fogyasztói jogok a Lidl üzleteiben

Legfontosabb célunk vásárlóink elégedettsége. Ennek érdekében termékeink minőségével és használhatóságával szemben a legmagasabb követelményeket támasztjuk. Előfordulhat azonban, hogy a megvásárolt termék meghibásodik (pl.: gyártási hiba). Megtörténhet az is, hogy vásárlásból hazaérve Ön rádöbben, hogy mégsem tetszik a termék színe vagy az ajándékba vett ingből egy mérettel nagyobbra lett volna szükség. Mit tehet ilyenkor?

Az alábbi tájékoztató segítséget nyújt a jótállási és szavatossági jogok értelmezésében és az igényérvényesítésben, valamint tájékoztatást tartalmaz a LIDL által az Ön részére biztosított, különleges többletjogokról.

I. Jogszabály alapján fennálló jogok

1. Jogszabályon alapuló jótállás

Jogszabály egyes 10.000 forint feletti vételárú tartós fogyasztási cikkekre (villamos energiával működtetett konyhai kisgépek, mobiltelefon, motoros kerti gépek és kéziszerszámok, hírközlési eszközök, irodatechnikai készülékek, egészségmegőrző termékek stb.) 1 év kötelező jótállást ír elő, ha a terméket fogyasztó vásárolja meg.

FONTOS: Jótállást csak fogyasztó érvényesíthet. (Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

Jótállási igény érvényesítésekor Önnek nem kell bizonyítania a meghibásodás körülményét, elegendő a vásárlást igazoló blokkot vagy a jótállási jegyet és a terméket visszajuttatnia a jótállási jegyen megadott szervizbe vagy bármelyik LIDL üzletbe. A kényelmesebb ügyintézés érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot telefonos ügyfélszolgálatunkkal, ahol kollégáink megszervezik a termék szervizbe jutását.

Emellett az ún. „három-munkanapos csere szabály” értelmében, amennyiben olyan, jogszabályi jótállás köteles, tartós fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül meghibásodik, a LIDL köteles azt kicserélni, feltéve, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállás esetén érvényesíthető jogokat a III. pont tartalmazza.

2. Kellékszavatosság

A kellékszavatosság hibás termék esetén biztosít jogokat. A vásárlástól számított 6 hónap elteltével (amennyiben a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen már a vásárlástól számítva), kellékszavatossági igény érvényesítésekor már Önnek kell bizonyítania, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és azt nem rendeltetésellenes használat okozta, 6 hónapon belül azonban nem.

A kellékszavatossági jog keretében Ön a vásárlás időpontjától számított kétéves elévülési határidőn belül érvényesítheti kellékszavatossági igényeit, a jótállási jegy vagy vásárlást igazoló blokk és a termék bármely LIDL üzletbe történő visszajuttatásával.

Kellékszavatossági jogokat nem csak fogyasztó érvényesíthet. Nem fogyasztó vagy vállalkozás esetében a kellékszavatossági igény egyéves elévülési határidőn belül érvényesíthető. Vállalkozás esetében a fenti, bizonyítási teherrel kapcsolatos „6 hónapos kedvezmény” sem alkalmazható, az egyéves elévülési határidő teljes tartama alatt a vállalkozás köteles bizonyítani, ha jogát kívánja érvényesíteni.

A kellékszavatosság esetén érvényesíthető jogokat a III. pont tartalmazza.

II. LIDL  3 éves Garancia – a LIDL által biztosított extra jogosultság

A LIDL, azon felül, amit a jogszabály előír, egyes megjelölt termékek esetén fogyasztók részére LIDL Garanciát biztosít, amely szerződéses jótállásnak minősül. A LIDL Garanciát a termék dobozán, és/vagy termékismertetőjében, és/vagy akciós újságban jelöljük. Ez a jótállási jegyen feltüntetetteken felül, illetve a jogszabályban foglalt jogokon felül értendő, azokat nem érinti.

Érvényesítéséhez jótállási jegy vagy vásárlást igazoló blokk és a visszahozott termék szükségesek.

FONTOS: LIDL Garanciát kizárólag fogyasztó érvényesíthet.

III. Érvényesíthető jogok

Hibás teljesítés esetén elsősorban a termék kijavítását, vagy kicserélését kérheti. Másodsorban kérhető árleszállítás vagy a  szerződéstől is elállhat és pénzvisszafizetést kérhet.

Főszabály szerint tehát Ön a Termék kijavítására, kicserélésére jogosult. Amennyiben azonban a fentieket a LIDL nem tudja teljesíteni, abban az esetben áttérhet a fent említetett másodlagosan kérhető intézkedésekre. Viszont fontos, hogy ha Ön alapos ok nélkül „átugorja” az elsődlegesen kérhető intézkedéseket és egyből árleszállítást vagy pénzvisszafizetést kér, az ebből eredő minden esetleges költség kizárólag Önt terheli.

Elállás esetén pénzét az alábbi esetekben fizetjük vissza:

  • a LIDL a kijavítást nem vállalja, vagy nem lehetséges,
  • a LIDL a kicserélést nem vállalja, vagy nem lehetséges,
  • a LIDL e kötelezettségének nem tud eleget tenni, mivel az aránytalan többletköltséggel járna, valamint
  • amennyiben Önnek a javítás vagy csere már nem áll érdekében, ezért arra nem tart igényt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Az Ön döntése, hogy a jogszabályban előírt jótállási igényét, szavatossági igényét vagy adott esetben a LIDL Garanciát érvényesíti! Azonban ugyanazon hiba miatt, egyszerre több jogcímen igény nem érvényesíthető!

Természetesen a már részletezett jótállási, kellékszavatossági jogok alkalmazhatóak az akciós/leértékelt termékeink esetén is.

Felhívjuk figyelmét, hogy az irányadó 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet értelmében a visszáru bizonylaton kötelezően fel kell tüntetni a vásárló nevét és címét. A jogszabályi megfelelés miatt kérjük állítsa ki üzleteink eladóterében található terminálokon az Ön saját Lidl Vásárlói kártyáját, nevének és címének megadásával. Tájékoztatjuk, hogy a terminálokon nem történik adatrögzítés és elegendő egyszer kiállítani kártyát, hogy azt a jövőben is használhassa.

IV. Igényérvényesítési idő újraindulása

A termék kijavítással érintett része tekintetében az igényérvényesítési határidő meghosszabbodik, kicserélés esetén pedig  a jogszabályban előírt jótállási idő és a kellékszavatossági igény elévülési ideje is újraindul. Ez a szabály érvényes arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A LIDL 3 éves Garancia a termék kicserélése vagy kijavítása esetében nem indul újra, kizárólag a fent is említett, jogszabályban előírt jótállási idő és a szavatossági igény elévülési ideje! (Ez azt jelenti, hogy a 3 éves LIDL Garancia mindig a vásárlást követő 3 éven belül érvényesíthető.)

V. További lehetőségek

Amennyiben Ön elégedetlen a nálunk vásárolt élelmiszer minőségével, hozza vissza azt a vásárlástól számított 1 hónapon- , minőség megőrzési időn belül bármelyik üzletünkbe! A vásárlást igazoló blokk felmutatásával visszafizetjük Önnek a vételárat!

Minden egyéb, LIDL üzletben vásárolt, nem élelmiszer terméket (kivéve a Blue mobile termékeket) 90 napon belül, a vásárlást igazoló blokk ellenében visszaveszünk és a teljes vételárat megtérítjük.

FONTOS: A fenti lehetőségeket is kizárólag fogyasztó érvényesítheti!

VI. Gyártóval szemben érvényesíthető igények

1. Termékfelelősség

Abban az esetben, ha egy hibás termék testi sérülést, egészségkárosodást vagy akár halált, továbbá egyéb, 500 eurót meghaladó dologi kárt okoz, a felelősség a gyártót, importőrt terheli.

A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására.

Termékfelelősség miatt igény a gyártóval szemben érvényesíthető. Ha igényét a LIDL-el közli, azt továbbítjuk a gyártónak, illetve kérésre megadjuk a gyártó elérhetőségét.

A kártérítés a kár bekövetkeztétől vagy a hiba felismerésétől számított három évig igényelhető, de legfeljebb a termék forgalomba hozatala után 10 évig.

2. Termékszavatosság

A termékszavatosság intézményének köszönhetően Ön közvetlenül a gyártóval szemben is érvényesítheti szavatossági jogát. A termékszavatosság abban különbözik a kellékszavatosságtól, hogy jelen esetben Ön a gyártótól csak a termék hibájának kijavítását kérheti, vagy ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, az Ön érdeksérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cseréjét. Nincs lehetőség sem árleszállításra, sem pénzvisszafizetésre! 

Amennyiben fentiek érvényesítése során kifogása, problémája merülne fel, hívja bizalommal ügyfélszolgálatunkat a 06 80 020 534-as telefonszámon! Munkatársaink hétköznapokon 8-18 óra között, szombaton pedig 8-15 óra között állnak rendelkezésére!

Jótállás, szavatosság témakörben további hasznos információt szerezhet a Nemzeti Fogyasztóvédelem hivatalos honlapján, mely a www.nfh.hu címen érhető el.

Üzleteinkben dolgozó munkatársainknak a fenti tájékoztatóban foglaltakról folyamatosan tréningeket tartunk, annak érdekében, hogy Ön jogait a lehető leggyorsabban és legkényelmesebben érvényesíthesse!

Jótállási, illetve kellékszavatossági igény érvényesítése során dolgozóink minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel.

Jogszabályok:2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról